Preinscripció i matrícula

Preinscripció i matrícula

PORTES OBERTES:

 • 28 d’abril de 2018 de 10 a 13h

PREINSCRIPCIÓ:

 • Presentació de sol•licituds: entre el 30 d’abril i el 11 de maig ambdós inclosos (cal tenir en compte que el 30 d’abril l’escola està tancada per dia de lliure disposició)
 • Publicació llista provisional d’ admesos: 22 de maig a l’entrada de la llar d’infants
 • Presentació de reclamacions: del 23 al 25 de maig
 • Sorteig: divendres 25 d’abril a les 18.30 hores
 • Publicació llistes definitives d’alumnat admès: 2 de juny a l’entrada de la llar d’infants
 • Matricula: del 4 al 8 de juny. Un cop admesos cal anar a l’escola a recollir la documentació i demanar horar. L’horari de matricula és de 9 a 12’30h i de 15 a 16’30h. (hores concertades)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • La sol•licitud de preinscripció (la tenim i l’omplim a la llar d’infants conjuntament amb vosaltres)
 • Original i fotocòpia del llibre de família (de la pàgina de l’infant)
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la tarja sanitària de l’infant

CONDICIONS D’EDAT PER A L’ADMISSIÓ

 • Podran ser admesos tots els infants nascuts els anys 2015 , 2016 i 2017
 • Per ser admès l’infant ha de tenir complerts, com a mínim, setze setmanes d’edat  l’1 de setembre.
 • En cap cas no s’admetran sol•licituds de preinscripció respecte dels no nascuts abans que finalitzi el període de presentació de sol•licituds ni fora de termini.