Preus


Preus i modalitats de pagament

Les quotes seran aprovades i revisades anualment per l’Ajuntament de Torelló i el Consell de Direcció. Queden publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Hi ha dues modalitats  de pagament dels serveis (abonament mensual o ús puntual) i es pot escollir la modalitat que més convingui, però cal tenir en compte alhora d’escollir que l’opció de l’abonament mensual compta amb el risc de que si sorgeix qualsevol eventualitat que no permeti gaudir de tots o algun dels serveis contractats, no es retornaran els imports abonats.

Us recordem que els bolquers s’han de portar de casa diàriament dins la motxilla de l’infant i que el material escolar es facilitarà de forma gratuïta.

PREUS CURS 2022-23

  • Matrícula anual: 149 euros
  • Quota mensual: preu segons tarificació social
  • Abonament mensual d’acollida de matí: 25 euros
  • Abonament mensual de dinar: preu segons tarificació social
  • Abonament mensual de berenar: 25 euros
  • Preu per un servei d’acollida de matí: 3 euros
  • Preu per un servei de dinar: 8,50 euros
  • Preu per un servei de berenar: 3,00 euros 

Els infants nascuts el 2020, i que per tant cursen I2, tindran la quota gratuïta.

 

Tarifació social—cal presentar sol·licitud en el moment de formalitzar la matrícula  (el preu el servei de  la quota i del servei de menjador variarà en funció de la renta de la família). En aquest enllaç podeu veure els diferents trams en funció de la renta familiar⇒ tarifació social