Una mica d’història


Des de 1969 fins avui…

La història de la Llar d’infants Blancaneus està lligada a la del Barri de Montserrat, perquè de fet va néixer com a resposta a les necessitats socials d’aquest barri. Va ser un dels primers espais on es tenia cura dels infants més petits mentre els pares treballaven.

Tot i així, al llarg dels anys hem aconseguit fer notori que la llar d’infants Blancaneus té com a objectiu bàsic l’Educació. L’Educació en els primers anys de vida dels infants contribueix al desenvolupament global de les seves capacitats.

En aquell moment, el titular del centre era l’AFA. Però va ser a partir de l’any 2006 que la llar d’infants va passar a ser Servei Municipal. Així doncs l’Ajuntament va agafar la titularitat i l’AFA era qui gestionava el servei.

Actualment, des de l’any 2009, és l’Associació de mestres “Els nans” qui gestiona la llar d’infants. Encara que l’AFA no faci aquesta funció continua tenint un paper important a la vida educativa del centre.