Desenvolupem la creativitat i la imaginació

Desenvolupem la creativitat i la imaginació

Oferir un espai i un temps per l’experiència artística, possibilita que l’infant pugui descobrir i gaudir de l’hàbit d’aturar la mirada i d’observar les qualitats sensorials dels elements.