Relació amb les famílies

Família i escola tenen un objectiu comú: col·laborar de manera activa en l’educació dels infants.
Les educadores procurem establir amb les famílies un canal de comunicació de confiança, afectuós i respectuós.

La relació amb els pares i mares la podem resumir en els següents moments:

  • El primer contacte entre la direcció i les noves famílies és al juliol. Es presenten l’equip de l’escola, se’ls mostren les instal·lacions i s’informa de l’organització interna del centre.
  • Al setembre abans de començar el curs es realitza una reunió entre la família i l’educadora del seu fill.
  • En el dia a dia, la comunicació amb les famílies és fàcil i fluida, però de totes maneres fem us d’una aplicació pel mòbil “el kindertic”, on tant la família com les educadores anotaran tot allò que creguin important de comunicar, i que premet una relació molt ràpida i eficaç.
  • Durant el curs, des del centre programem activitats i festes obertes a les famílies que en vulguin gaudir, com són la festa de la primavera, la Rua de Carnaval, els tallers per a pares i fills, la festa de final de curs, la festa dels avis i les àvies, el taller de cuina per a pares i mares…
  • Entre octubre i novembre es duu a terme una reunió amb les educadores de l’aula, on s’explica com ha estat el període d’adaptació de l’infant i quines són les activitats que es realitzaran durant el curs.
  • La família pot demanar una trobada amb la seva mestra en qualsevol moment del curs, i tantes vegades com ho cregui necessari.
  • A final de curs s’entregarà a les famílies una carta escrita per a l’infant,  on l’educadora explicarà com ha estat l’evolució del nen/a al llarg del curs i les famílies tindran l’oportunitat de tenir una trobada amb la mestra, per comentar més exhaustivament el que s’ha expressat a la carta.