Òrgans del centre

Per contactar amb l’AFA:
Adreça de correu o través de la bústia de suggeriments poden fer arribar les seves inquietuds durant tot el curs de l’AFA. A/e: ampa.blancaneus@gmail.com

Els representants de l’Associació de famílies (AFA) de la Llar d’Infants Blancaneus està formada per un mínim de quatre membres. Cada membre es renova quan el seu fill/a deixa d’assistir al Centre o presenta la dimissió del càrrec.

Conjuntament en la direcció es reuneixen un cop per trimestre.

Funcions de l’Afa:

  • A principi de curs una reunió informativa pels pares sobre què és l’Afa, qui la constitueix i quines són les seves funcions.
  • És l’encarregada, juntament amb l’equip del centre, d’organitzar la xerrada a les famílies.
  • Organitza diverses festes de l’escola.
  • Col·laboren i participen en les sortides escolars.
  • Assisteix a les trobades de la Xarxa Debat Educatiu.

A la Llar d’infants Blancaneus aquest òrgan es va constituir per primer cop el 19 de desembre de 2006. I està formada per un representant de l’Ajuntament, dos representants de les mares i pares dels infants escollits d’entre famílies per ells mateixos (un dels quals acostuma a formar part també de la junta de l’Ampa), un membre de la direcció de la Llar infants (que la presideix), un representant del personal de ”PAS” (cuina) i dues representants del personal educador, dels quals una d’elles serà la secretària del Consell Escolar de centre.

És reuneixen de forma trimestral. És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el control i la gestió del centre, amb funcions en l’àmbit de la programació general i en el seguiment i l’avaluació de les seves activitats, per tal d’afavorir l’educació dels infants.

La renovació del membres del Consell Escolar s’efectua dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels Consells Escolars dels Centres Públics. El nomenament dels representants del sector de les mares i dels pares és per dos anys. Si per algun motiu és inferior als dos anys, el substitueix la segona persona més votada a les eleccions en el termini pel període establert.