Preinscripció i matrícula

Aquestes són les dates de les últimes preinscripcions, encara no s’han publicat dates per al curs 2020-21

Preinscripció i matrícula 

PORTES OBERTES:

 • 27 d’abril de 2019 de 10 a 13h

PREINSCRIPCIÓ:

 • Presentació de sol•licituds: entre el 13 i el 24 de maig ambdós inclosos 
 • Publicació llista provisional d’admesos:  4 de juny a l’entrada de la llar d’infants
 • Presentació de reclamacions: del 5 al 11 de juny
 • Sorteig:  entre el 12 i el 14 de juny
 • Publicació llistes definitives d’alumnat admès: 18 de juny a l’entrada de la llar d’infants
 • Matricula: del 19 al 26 de juny. Un cop admesos cal anar a l’escola a recollir la documentació i demanar horar. L’horari de matricula és de 9 a 12’30h i de 15 a 16’30h. (hores concertades)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • La sol•licitud de preinscripció (la tenim i l’omplim a la llar d’infants conjuntament amb vosaltres)
 • Original i fotocòpia del llibre de família (de la pàgina de l’infant)
 • Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la tarja sanitària de l’infant

CONDICIONS D’EDAT PER A L’ADMISSIÓ

 • Podran ser admesos tots els infants nascuts els anys 2017 , 2018 i 2019
 • Per ser admès l’infant ha de tenir complerts, com a mínim, setze setmanes d’edat  l’1 de setembre.
 • En cap cas no s’admetran sol•licituds de preinscripció respecte dels no nascuts abans que finalitzi el període de presentació de sol•licituds ni fora de termini.